Tikkurila on sitoutunut ympäristöystävällisen Green Buildingin periaatteisiin

Kirjoittaja Mats Hägerström | Director, Sustainability 29.8.2019 15:54

Tikkurila haluaa osaltaan edistää kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä ja on siksi sitoutunut kansainvälisen Green Building Councilin päämääriin, jossa tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. 

Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on Green Buildingin keskiössä.

Muuttuva maailma tarvitsee muuttuvia, vastuullisempia tekemisen tapoja

Ihmiskunnan on muutettava tapoja elää ja kuluttaa maapallon luonnonvaroja. Tämä ei tarkoita paluuta menneeseen, vaan nykyisen elin-ja kulutustottumusten evoluutiota. 

Megatrendit, kuten väestönkasvu, urbanisaatio, elintason nousu ja keskiluokan kasvu, synnyttävät uudenlaisia tarpeita ilmastonmuutoksen hallintaan, resurssitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouden edistämiseen sekä biodiversiteetin vaalimiseen.

Keskeiset haasteet on myös yhteisesti kirjattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals).

Tikkurila on mukana kiinteistö -ja rakentamisalan ekologisuuden tavoitteissa

Jokainen teollisuuden ala on tunnistanut omalle toiminnalleen keskeiset haasteet – sekä konkreettiset toimenpiteet, joilla näitä haasteita ryhdytään ratkomaan.

Kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyden tavoitteiksi on nimetty muun muassa nämä pääkohdat:

  • Turvallinen ja helppo käyttö: erityisen tärkeää on haitallisten aineiden minimoiminen.
  • Sisäilman laatu ja päästöt: laadukas sisäilma syntyy ympäristöystävällisten ja mahdollisimman päästöttömien tuotteiden avulla.
  • Energiatehokkuus ja sen päästöt: 39 % globaaleista energiankulutuksesta johtuvista päästöistä liittyvät rakennuskantaan, ja 28 % päästöistä syntyy talon käyttöaikana, lämmityksestä ja viilentämisestä. 
  • Materiaalitehokkuus: rakennustuotteita valmistava teollisuus tarjoaa pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan korjata ja huoltaa ja joiden materiaalit erotellaan elinkaaren lopussa ja palautetaan kiertoon.

Rakennetulla ympäristöllä on kiertotaloudessa olennainen rooli materiaalien ja energian kiertokulkujen optimoimisessa ja resurssien palauttajana ja uudistajana. Myös Tikkurila on sitoutunut edistämään näitä yhteisiä tavoitteita ja arvoja.

Tuotekehitys aina askeleen edellä

Konkreettisesti vastuullisuus ja ekologisuus näkyvät kaikessa toiminnassamme alkaen tuotekehityksestä ja päättyen jatkuvaan laadunvalvontaan. Tällä hetkellä Tikkurilan konsernissa on jo yli 300 ekomerkittyä tuotetta, joille on myönnetty kansallinen tai kansainvälinen ympäristömerkki tai vähäpäästöisyyttä mittaava rakennusmateriaalien päästöluokitus M1.

Tuotekehityksemme ennakoi lainsäädännön ja rakennusmateriaalien ekomerkintöjen kriteerien muutoksia. Juuri nyt erityisen tärkeässä roolissa ovat rakennetun ympäristön kestävä kehitys ja hyvää sisäilmaa tukevat tuotteet.

Ennakoiva tuotekehitys ja tinkimätön laadunvalvonta takaavat, että pystymme vastaamaan alan vaatimuksiin myös tulevaisuudessa. Uskomme, että jatkuva kehittyminen on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Green Building -tuotteet tunnistaa ekomerkinnöistä

Rakennusten ympäristöystävällisyyden arviointiin on luotu erilaisia Green Building -arviointityökaluja, eli rakennusten ympäristöluokituksia. Arviointikriteerit riippuvat siitä, mistä luokituksesta on kyse.

Esimerkiksi Joutsenmerkkinä tunnetun Pohjoismaiden virallisen ympäristömerkin voivat saada vain sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka omassa ryhmässään kuuluvat ympäristön kannalta parhaiden joukkoon. Merkin vaatimukset asetetaan siten, että enintään 20–30 % ryhmän tuotteista tai palveluista pystyy läpäisemään ne.

LEED ja BREEAM -ympäristöluokituksilla on puolestaan omat arviointikriteerinsä, joiden tavoitteena on Green Building -periaatteiden toteutuminen rakennushankkeissa. Näihin hankkeisiin Tikkurila tarjoaa kattavan määrän kriteerit täyttäviä tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja.

Jos siis etsit vastuullista kumppania Green Building -hankkeisiin, ota yhteyttä! Me autamme mielellämme.

Tämä on vasta alkusysäys nyt syksyllä starttaavaan Green Buildings -blogisarjaan. Pysy kuulolla, jos haluat lukea artikkelit ensimmäisten joukossa!

Aiheet: Green Buildings

Tilaa Tikkurilan uutiskirje

Uusimmat kirjoitukset