Miksi pitkä huoltomaalausväli on ekologisempi kuin lyhyt?

Kirjoittaja Sakari Leimi | Technical Development Manager 12.12.2019 15:13

Miksi pitka huoltomaalausvali on ekologisempi kuin lyhyt

Maalituotteiden suojauskyvyllä ja huoltomaalausvälillä on merkitystä rakennuksen elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Mitä harvemmin maalipinta tarvitsee huoltomaalata tai uusia, sitä pienempiä ympäristövaikutuksia syntyy.

Yksikään maalipinta ei kestä ikuisesti. Mekaaninen rasitus, ympäristöolosuhteet ja rakennusmateriaalien uusiminen johtavat kaikki ennemmin tai myöhemmin uuden pinnoitteen hankintaan.

Maalipinnan kestävyyteen voi kuitenkin vaikuttaa valitsemalla rakennustyypille, -materiaalille ja pinnalle parhaiten soveltuvan tuotteen – jolla on mahdollisimman pitkä huoltomaalausväli. 

Ympäristön kannalta paras ratkaisu on oikeilla maalituotteilla oikea-aikaisesti tehdyt huoltomaalaukset, jotka pidentävät rakennusosan teknistä käyttöikää.

Ympäristön huomioiminen alkaa suunnittelupöydältä

Käytännössä kaikki lähtee liikkeelle suunnittelupöydältä. Mitä paremmin rakennuksen rakenneosien huolto huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, sitä toimivampi, kestävämpi ja ympäristöystävällisempi lopputulos syntyy.

Jos esimerkiksi korkeaan rakennukseen tehdään puukoristeita, osat on alusta alkaen suunniteltava niin, että ne ovat helposti huoltokäsiteltävissä. Muuten kaunis elementti jää sään armoille ja sen potentiaalinen käyttöikä lyhenee merkittävästi.

Laadukaskaan pinnoite ei suojaa rakennusta loputtomiin, ja esimerkiksi vesikatteet ja julkisivumateriaalit joudutaan yleensä uusimaan rakennuksen elinkaaren aikana. Myös silloin on tärkeää huolehtia siitä, että pintakäsittely tehdään mahdollisimman pitkäikäisellä tuotteella.

Eri tarkoituksiin soveltuvat maalauskäsittely-yhdistelmät ja maalaustöihin liittyvät rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on määritelty MaalausRYL 2012 suunnittelijakäsikirjassa. Lisäksi MaalausRYL 2012:n mukaisia maalauskäsittely-yhdistelmiä voidaan hakea Tikkurilan MaalausRYL 2012 -maalaustyöselosteohjelmalla.

Laadukas tuote on usein myös ympäristöystävällisin

Suunnittelija voi vaikuttaa rakennusmateriaalien kunnossapitovälin pituuteen valitsemalla suunnittelupöydälle ratkaisuja, jotka kestävät rasitusta ja aikaa. Laadukas tuote on usein myös ympäristöystävällisin, sillä mitä paremmat ominaisuudet maalipinnalla saavutetaan, sitä vähemmän huoltotoimenpiteitä tarvitaan ja sitä pidempi on huoltomaalausväli.

Esimerkiksi me Tikkurilalla pyrimme jatkuvasti pienentämään oman toimintamme ja tuotteidemme aiheuttamaa ympäristökuormitusta muun muassa kehittämällä mahdollisimman kestäviä maaliyhdistelmiä ja ratkaisuja, sekä panostamalla vesiohenteisiin tuotteisiin ja niiden käytön edistämiseen.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää valmistusprosessimme ekotehokkuutta, minimoida hukkaa ja jätemääriä.

Jatkuva kehitystyö tähtää entistä vähäpäästöisempään rakentamiseen

Kestävä rakentaminen on myös rakennusteollisuuden agendalla. Sen mukaan “kestävää rakentamista tai vaikkapa vain sen ekologista osaa tulee arvioida rakentamisen lopputuotteen – rakennuksen tai vaikka sillan – koko elinkaaren näkökulmasta”.

Elinkaarivaikutuksia laskettaessa huomioidaan myös rakennuksen purku. Mikäli käytetyissä rakennusmateriaaleissa on vaarallisia aineita, kuten asbestia, tulee se huomioida rakennuksen purkamisessa.

Jatkuva tuotekehitystyö on äärimmäisen tärkeää mahdollisimman vähäpäästöisen rakentamisen näkökulmasta.

Etsitkö maalituotteita, joilla on mahdollisimman pitkä huoltomaalausväli? Tikkurila Building Coach on maksuton suunnitteluohjelmisto, joka auttaa valitsemaan eri pinnoille soveltuvat tuotteet esimerkiksi kunnossapitovälin perusteella – ja lähes tekee maalaustyöselosteen puolestasi.

Tutustu Tikkurila Building Coachiin!

Aiheet: Green Buildings, Tikkurila Building Coach

Tilaa Tikkurilan uutiskirje

Uusimmat kirjoitukset