LEED, BREEAM, RTS – mistä tunnistaa ympäristöystävälliset pinnoitteet?

Kirjoittaja Sakari Leimi | Technical Development Manager 23.9.2019 10:48

Mista tunnistaa ymparistoystavalliset pinnoitteet

Millaisia pinnoitteita voidaan käyttää Green Building -kohteissa? Vastaus ei ole aivan yksinkertainen, sillä ympäristösertifikaatteja ja päästöluokituksia on useita. Yleisimmin käytössä olevilla LEED, BREEAM ja RTS-luokituksilla on kaikilla oma tapansa pisteyttää käytössä olevat tuotteet.

Alla kerron lisää sekä luokituksista että ympäristöystävälliseen rakentamiseen liittyvistä käsitteistä.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Yhdysvalloista vuonna 1998 alkunsa saanut LEED on maailman käytetyin rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED-sertifikaatti myönnetään rakennuksille, jotka täyttävät U.S. Green Building Councilin ennalta määrittelemät vähimmäisvaatimukset.

LEEDissä maaleille ja pinnoitteille on vähimmäisvaatimukset emissioille ja VOC-pitoisuuksille (g/l).

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jonka VOC-pitoisuus ja -päästöt ovat mahdollisimman alhaiset.

Lue lisää.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)

Iso-Britannialainen BREEAM on ollut käytössä vuodesta 1990. Alunperin Euroopan olosuhteisiin kehitetty ympäristöystävällisten kiinteistöjen luokitusjärjestelmä ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

BREEAM-projekteissa on aina mukana arvioija, joka tekee tarvittavan dokumentoinnin ja laskee pisteytyksen. Maalien ja pinnoitteiden osalta projektiin tavoitellaan pisteitä tuotteilla, joilla on mahdollisimman alhaiset emissiot ja VOC-pitoisuudet.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolla on M1-päästöluokitus ja alhainen VOC-pitoisuus.

Lue lisää.

RTS-ympäristöluokitus

Kotimainen RTS-luokitus on suunniteltu erityisesti Suomen olosuhteisiin, ja se koostuu RT-hankeohjaustyökalusta ja RTS-ympäristöluokitussertifikaatista. Dokumentointi tapahtuu ensiksi mainitussa hankeohjaustyökalussa, joka pitää sisällään kaikki ne kriteerit ja mittarit, joiden avulla rakennushanketta ohjataan.

Järjestelmässä otetaan huomioon kotimaan lainsäädäntö ja kiinteistökannan erityispiirteet, ja se perustuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja alan yhteisiin kansallisiin käytäntöihin.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolla on M1-päästöluokitus.

Lue lisää.

VOC

VOC-päästöt (Volatile Organic Compound) edesauttavat muun muassa alailmakehän otsonin muodostumista, ja aiheuttavat suurina määrinä haittaa ihmisille, eläimille ja kasveille. Yksi Green Buildingin tavoitteista onkin VOC-päästöjen vähentäminen minimiin, mikä huomioidaan myös lainsäädännön tasolla.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jonka VOC-pitoisuus on mahdollisimman alhainen.

Lue lisää.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

M1-luokitus kertoo kuinka paljon sisätiloissa käytettävissä rakennusmateriaaleista, kuten pinnoitteista, haihtuu yhdisteitä sisäilmaan. Luokkia on kolme:

  • M1: materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän yhdisteitä.
  • M2: materiaalit, joista haihtuu vähän yhdisteitä.
  • M3: materiaaleja ei ole tutkittu, tai ne eivät läpäise luokituksen mukaisia päästörajoja.

M1 -luokituksessa on raja-arvot tietyille haihtuville yhdisteille sekä aistinvaraisen arvioinnin kriteerit. M1-luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolla on M1-päästöluokitus.

Lue lisää teollisuusmaalituotteista.

Lue lisää ammattilaistuotteista.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkin voi saada ainoastaan 20-30 % tarkasteltavan ryhmän tuotteista. Merkin saaneet pinnoitteet täyttävät tiukat ympäristö- ja laatuvaatimukset, joissa huomioidaan tuotteen koko elinkaari alkaen sen valmistuksesta ja päättyen tuotteen hävittämiseen asti.

Joutsenmerkki myönnetään ainoastaan oman tuotekategoriansa parhaimmistolle ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolle on myönnetty Joutsenmerkki.

Lue lisää.

Allergiatunnus

Allergiatunnus myönnetään tuotteille, jotka eivät sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. Lisäksi tuotteen on täytettävä tiukat tuotekohtaiset kriteerit.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolle on myönnetty Allergiatunnus.

Lue lisää.

EU-kukka

Euroopan ympäristömerkki, EU-kukka, kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä ympäristöalan johtavien organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen kanssa, ja merkin myöntää puolueeton taho.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolle on myönnetty EU-kukka.

Lue lisää.

CE-merkintä

CE-merkintä kertoo, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat vaatimukset koskien turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa. 1.7.2013 voimaan astuneen rakennustuoteasetuksen myötä CE-merkintä tuli pakolliseksi niille rakennustuotteille, joilla on voimassa harmonisoitu tuotestandardi.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: valtaosalle pinnoitteista ja maalituotteista ei ole harmonisoituja standardeja, jotka edellyttäisivät CE-merkintää. Siksi esimerkiksi monella Tikkurilan maalituotteella ei merkintää ole.

Lue lisää.

Avainlippu

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle. Tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, jossa huomioidaan muun muassa raaka-aineet, pakkaustarvikkeet, markkinointikustannukset ja rahoitus. Tällä hetkellä Tikkurilan laajasta tuotevalikoimasta suurin osa on saanut Avainlippu-alkuperämerkin.

Huomioitavaa pinnoitteen osalta: etsi tuote, jolle on myönnetty Avainlippu.

Lue lisää.

Etsitkö vastuullista kumppania Green Building -kohteeseen? Ota yhteyttä, me autamme mielellämme pinnoitteita ja maaleja koskevissa asioissa!

Aiheet: Green Buildings

Tilaa Tikkurilan uutiskirje

Uusimmat kirjoitukset