FAQ: mitkä maalit ja pinnoitteet soveltuvat Green Building -hankkeisiin?

Kirjoittaja Sakari Leimi | Technical Development Manager 17.10.2019 9:30

FAQ mitka maalit ja pinnoitteet soveltuvat Green Building hankkeisiin

Miten valitsen maalit ja pinnoitteet Green Building -hankkeeseen? Tikkurilan tekninen kehityspäällikkö Sakari Leimi vastaa arkkitehtien usein kysymiin kysymyksiin.

LEED- ja BREEAM -hankkeisiin soveltuvat maalituotteet mahdollistavat hankkeen pistemäärän karttumisen ja parantavat parhaimmillaan koko kohteen sertifiontitasoa. Oikeiden tuotteiden valinta ei kuitenkaan ole aina niin yksinkertaista, kuten alla olevista kysymyksistä käy ilmi.

Miten voin tietää, mitkä tuotteet täyttävät tämän projektin vaatimukset?

LEED- ja BREEAM -ympäristösertifiointijärjestelmistä on olemassa useita versiota, joissa on maakohtaisia vaatimuseroja sekä erilaisia vaatimustasoja eri rakennuksille. Lisäksi hankkeet voidaan räätälöidä kohteen mukaan. Siksi yleistä ohjeistusta soveltuvista tuotteista on mahdoton antaa.

Käytännössä projektiin soveltuvat pinnoitteet vaihtelevat sen mukaan, millaista kohdetta ollaan suunnittelemassa. Ohjenuorana voidaan pitää, että maalituotteiden VOC-pitoisuuden ja emissioiden tulisi olla mahdollisimmat alhaiset, mutta yleispäteviä raja-arvoja ei edellä mainitusta syystä voi määrittää.

Vaadittavat raja-arvot voi selvittää hankkeen ympäristösertifiointikonsultilta, jonka tehtävänä on koordinoida hankkeen ympäristösertifiointia. Heillä on käytössään oma vähäpäästöisten pinnotteiden tietopankki, josta löytyvät myös Tikkurilan tuotteet soveltuvilta osin.

Mitä vaatimukset emissioista ja VOC-pitoisuudesta tarkoittavat?

VOC-päästöt (Volatile Organic Compound = haihtuva orgaaninen yhdiste) edesauttavat alailmakehän otsonin muodostumista. 

Ympäristösertifiointijärjestelmästä riippuen tulee:

  • määritellä tuotteen VOC-pitoisuus joko laskennallisesti tai standardin ISO 11890-2:2006 mukaan kaasukromatografimenetelmällä.
  • tietää tuotteen todellinen VOC-pitoisuus ja täyttääkö tuote VOC-direktiivin 2004/42/EY liitteen II vaiheen II raja-arvot tai ympäristösertifiointijärjestelmän asettamat VOC-pitoisuuden raja-arvot.

Joissakin ympäristösertifiointijärjestelmissä on rajoituksia emissioille, eli maalituotteesta haihtuville yhdisteille. Arvioitavat haihtuvat yhdisteet ja niiden raja-arvot sekä emissiomittausajankohdat vaihtelevat ympäristösertifiointijärjestelmien versioiden mukaan, joten oikean tuotteen valinnassa kannattaa kääntyä Tikkurilan asiantuntijan puoleen.

Ennen sitä tarvitset kuitenkin hankkeen ympäristösertifiointikonsultilta tiedon siitä, millä rajoituksilla tuotetta etsit.

Mitkä käsittely-yhdistelmät ja maalituotteet soveltuvat tähän kohteeseen?

Hankkeeseen soveltuvat käsittely-yhdistelmät ja maalituotteet ovat aina hankekohtaisia, oli sitten kyseessä LEED, BREEAM, RTS tai Joutsenmerkki. Jokainen rakennusten ympäristöluokitussertifikaatti painottaa soveltuvissa tuotteissa eri asioita, joten ns. oikeat tuotteet riippuvat kohteesta.

Osassa ympäristösertifiointijärjestelmistä on esimerkiksi vaatimuksia maalien alla käytettäville tasoitteille, ja toisissa tämän osalta ei ole vaatimuksia lainkaan.

Samoin kielletyt aineet maaleissa vaihtelevat. Joissain ympäristösertifiointijärjestelmissä on rajoituksia nimetyille kemikaaleille maalituotteissa. Esimerkiksi tuote ei saa sisältää Bisfenoli A:ta, kromia, lyijyä, tai kadmiumia.

Tämän johdosta yleispätevää ohjetta ei voi antaa, vaan soveltuvat tuotteet on syytä selvitttää hankekohtaisesti.

Voiko tuote olla LEED tai BREEAM -sertifioitu?

LEED ja BREEAM -sertifikaattia haetaan rakennuskohteella, eli rakentamisessa käytetyt tuotteet eivät voi sertifikaattia saada. Sen sijaan tuote voi täyttää ympäristösertifiointijärjestelmän tuoteryhmälle asettamat vaatimukset, jotka vaihtelevat kohteittain.

Mikäli tuote täyttää kohteen vaatimustason, siitä on yleensä oltava valmistajan allekirjoittama lausunto.

Mitkä tiedot tulee olla selvillä ennen kuin otan yhteyttä pinnoiteasiantuntijaan?

Jotta asiantuntija osaa auttaa oikean tuotteen valinnassa, tarvitset seuraavat tiedot:

  1. Onko kyseessä LEED vai BREEAM -hanke?
  2. Onko käytössäsi urakoitsija- tai arkkitehtiohjetta, johon maalituotteiden vaatimukset on määritelty?
  3. Jos urakoitsija- tai arkkitehtiohjetta ei ole, tarvitset tiedon siitä, millaiset vaatimukset maalituotteille on määritelty juuri tässä hankkeessa. Voit tiedustella sitä hankkeen ympäristösertifiointikonsultilta.

Kun nämä tiedot ovat selvillä, autamme mielellämme oikean tuotteen valinnassa. Klikkaa tästä yhteystietoihin!

Aiheet: Green Buildings

Tilaa Tikkurilan uutiskirje

Uusimmat kirjoitukset