Millaiset maalituotteet pidentävät puurakennuksen elinkaarta?

Kirjoittaja Jussi Kemppi 19.8.2019 9:20

Elinkaariajattelu parantaa rakentamisen ekologisuutta-1

Rakentaminen kuluttaa Euroopassa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, ja sen ennustetaan vain kasvavan globaalisti. Tämän vuoksi tarvitsemme ratkaisuja ympäristöystävällisempään rakentamiseen.

On arvioitu, että maapallon väkiluku kasvaa 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa yhä lisääntyvää rakentamisen tarvetta. Jo nykytasolla rakentaminen kuluttaa raaka-aineita Euroopassa enemmän kuin mikään muu teollisuuden ala – painon mukaan noin 50 % enemmän. 

Sen lisäksi rakennusten purkaminen tuottaa noin 40 – 50 % jätteistä, joten ympäristövaikutukset huomioiville rakentamisen ratkaisuille on todella kysyntää.

Elinkaariajattelu auttaa tarkastelemaan rakennuksen koko elinkaarta ja sen pidentämistä, jolloin myös rakennuksen ympäristövaikutukset pienentyvät.

Mitä pidempi-ikäinen rakennus, sitä ympäristöystävällisempi

Elinkaariajattelussa tuotteen ympäristövaikutukset huomioidaan koko sen elinkaaren ajalta:

 • suorat vaikutukset aiheutuvat tuotteen valmistuksesta.
 • epäsuorat vaikutukset aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa; materiaalin keruusta valmistuksen jälkeiseen aikaan.

Rakentamisessa kauaskantoisella ajattelulla voidaan saada aikaan suuria muutoksia ympäristöystävällisyydessä. Kun suunnitellaan, rakennetaan ja huolletaan johdonmukaisesti, voidaan rakennuksen ikää pidentää merkittävästi ja tehdä ekologisempia valintoja, jotka kestävät aikaa. 

Mitä pidempi rakennuksen elinkaari on, sitä ympäristöystävällisempi rakennus on.

Puu on uusiutuva ja ekologinen rakennusmateriaali

Puu on uusiutuva ja ekologinen materiaali, joka vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Puutalon elinkaari aiheuttaa merkittävästi vähemmän ympäristö- ja ilmastohaittoja kuin muut rakennusmateriaalit. Puu on rakennusmateriaalina energiatehokkain, koska puutuotteiden valmistus tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. 

Puusta rakentaminen hillitsee myös monella tapaa ilmastonmuutosta. Kasvava, uusiutuva metsä toimii tärkeänä hiilinieluna, joka sitoo hiilidioksidipäästöjä itseensä. Valmiin puutalon rakenteet toimivat myös pitkäaikaisina hiilivarastoina. 

Tavallinen puinen omakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia. Se vastaa yhden suomalaisen kuluttajan keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.

Puurakentaminen yhdistettynä oikeisiin maaleihin tuo todellisen kestävyyden

Jotta puurakennus säilyy, puupintaa täytyy osata suojata oikein. Oikeiden tuotteiden valinnalla sekä huoltomaalauksella voidaan saada merkittäviä parannuksia puurakennuksen elinkaaren kestoon. Oikeilla tuotteilla puu säilyy niin esteettisesti kuin konkreettisesti pidempään hyvässä kunnossa.

Puuta kannattaa suojata ja maalata oikeilla tuotteilla, sillä vain silloin puurakennus saa sen ansaitseman pitkän elinkaaren. Maalaaminen vaikuttaa puun säilymiseen monella tapaa. Se:

 • saa puun pinnan esteettisyyden säilymään.
 • suojaa puuta.
 • estää puun sinistymisen ja pinnan homehtumisen. (Puupinnat ulkona vaativat myös parhaan mahdollisen homesuojan, ja siksi kaikki Tikkurilan ulkotuotteet sisältävät erittäin tehokkaita fungisideja.)
 • estää puun halkeilua.
 • estää puun pintaa nukkaantumiselta.

Oikea maali voi vähentää maalauskerrat 13 kerrasta kolmeen kertaan 50 vuoden aikana

Puurakennuksen ylläpidossa oikein valituilla maaleilla on suuresti väliä. Jos tuote ei anna riittävästi suojaa puupinnalle, vaatii puu toistuvasti enemmän huoltomaalausta. 

Tässä kolmen erilaisen maalituotteen ja huoltomaalauskertojen erot:

 1. Kuullotetut pinnat (riippuen ilmansuunnasta ja kokonaisrasituksesta). Huoltomaalausväli on keskimäärin 4 vuotta. 50 vuoden aikana tulee 13 maalauskertaa.
 2. Peittomaalatut pinnat (alhaisella kalvonpaksuudella, heikkolaatuisilla tuotteilla ja mahdollisilla virheratkaisuilla). Huoltomaalausväli on keskimäärin 7 vuotta, jolloin 50 vuoden aikana tulee 8 maalauskertaa.
 3. Pintamaalatut tuotteet (kalvonpaksuus 120 µm, korkealaatuiset tuotteet, hyvä maalaustyö, toimivat rakenteet). Huoltomaalausväli on keskimäärin 15 vuotta, jolloin 50 vuoden aikana ainoastaan 3 maalauskertaa.

Tikkurilan ProHouse-menetelmällä pisimmät huoltomaalausvälit

Tikkurilan ProHouse-metodin pintamaalatut tuotteet sekä Ultra Pro-maalit tarjoavat kolmannen esimerkin mukaisen korkealaatuisen suojan puulle ja markkinoiden pisimmän huoltomaalausvälin. Hyvin huollettu puurakennus kestää aikaa.

Sen lisäksi harvempi maalausväli on ekologisesti arvo itsessään. Sen ansiosta:

 • syntyy vähemmän maalausjätettä.
 • maalauskerrat sisältävät vähemmän saastuttavia työvaiheita.
 • rakennus vaatii vähemmän huoltotoimenpiteitä.

Tikkurilan maalit suojaavat tehokkaasti puurakennusta, jolloin sen elinkaari pitenee ja huoltomalausvälit ovat pitkiä – näin päästään yhä ympäristöystävällisempään rakentamiseen ja asumiseen. 

Tutustu Tikkurilan ProHouse-metodiin, joka saa puun kestämään aikaa.

Tutustu Tikkurilan ProHouse-metodiin tästä.

Jussi Kemppi

Kirjoittaja Jussi Kemppi

Aiheet: Puurakentaminen