Tikkurila blogi

Totuus kuudesta yleisestä vesiohenteisiin teollisuusmaaleihin liittyvästä uskomuksesta

Kirjoittaja Tikkurila 23.4.2021 10:49

Toimivatko vesiohenteiset maalit yhtä hyvin kuin liuoteohenteiset maalit teollisissa maalausjärjestelmissä? Pystyvätkö vesiohenteiset maalit todella suojaamaan metallipintoja korroosiolta? Eikö vesiohenteisiin ratkaisuihin siirtyminen vaadi liikaa vaivaa ja investointeja? 

Lue lisää

Aiheet: Metallien teollinen maalaus

Vertailu: vesiohenteinen vs. liuotinohenteinen maali teollisissa maalaussovelluksissa

Kirjoittaja Tikkurila 23.4.2021 10:49

Mitä yhteistä on vesi- ja liuoteohenteisilla maaleilla? Entä mitkä ovat niiden merkittävimmät erot?

Lue lisää

Aiheet: Metallien teollinen maalaus

Tikkurila Building Coach - uusi automatisoitu suunnitteluohjelmisto pintakäsittelyyn

Kirjoittaja Tikkurila 30.10.2020 11:01

Tikkurila Building Coach on maksuton suunnitteluohjelmisto, joka auttaa valitsemaan rakennustyypille ja maalattavalle pinnalle parhaiten soveltuvan pintakäsittelyratkaisun. Automatisoitu ohjelmisto laskee aikaa vievien työvaiheiden, kuten maalaustyöselosteen ja huoltomaalausohjeiden tekemiseen käytettävää aikaa merkittävästi.

Lue lisää

Aiheet: Green Buildings, Tikkurila Building Coach

Kestävä kehitys ohjaa Tikkurilan tuotekehitystä

Kirjoittaja Tikkurila 6.2.2020 9:20

Ympäristövastuun sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen teemat ovat nousseet polttaviksi aiheiksi myös rakennusalalla. Green Building eli kestävän kehityksen mukainen rakentaminen on rakennusalan vastaus varmistamaan, että kestävyyden tavoitteet toteutuvat.

Lue lisää

Aiheet: Green Building

Miksi pitkä huoltomaalausväli on ekologisempi kuin lyhyt?

Kirjoittaja Sakari Leimi | Technical Development Manager 12.12.2019 15:13

Maalituotteiden suojauskyvyllä ja huoltomaalausvälillä on merkitystä rakennuksen elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Mitä harvemmin maalipinta tarvitsee huoltomaalata tai uusia, sitä pienempiä ympäristövaikutuksia syntyy.

Lue lisää

Aiheet: Green Buildings, Tikkurila Building Coach

Miten tietomallintaminen helpottaa arkkitehdin työtä, Lauri Melvasalo?

Kirjoittaja Tikkurila 11.11.2019 8:30

Tietomallintaminen on ollut rakennussuunnittelun toimintatapa jo 1980-luvulta lähtien. Micro Aided Design Oy:n Lauri Melvasalo lupautui kertomaan, millaisena hän näkee tietomallinnuksen tulevaisuuden – ja miten se on jo muuttanut arkkitehtien ja suunnittelijoiden tapaa tehdä töitä.

Lue lisää

Aiheet: Green Buildings, Tikkurila Building Coach

Tikkurila Building Coach nopeuttaa maalaustyöselostuksen tekemistä

Kirjoittaja Tikkurila 4.11.2019 12:50

Tikkurila Building Coach auttaa valitsemaan rakennustyypille ja maalattavalle pinnalle parhaiten soveltuvan maalausmenetelmän. Tekninen kehityspäällikkö Sakari Leimi kertoo, miten uusi suunnitteluohjelmisto helpottaa arkkitehtien ja suunnittelijoiden työtä.

Lue lisää

Aiheet: Green Buildings, Tikkurila Building Coach

FAQ: mitkä maalit ja pinnoitteet soveltuvat Green Building -hankkeisiin?

Kirjoittaja Sakari Leimi | Technical Development Manager 17.10.2019 9:30

Miten valitsen maalit ja pinnoitteet Green Building -hankkeeseen? Tikkurilan tekninen kehityspäällikkö Sakari Leimi vastaa arkkitehtien usein kysymiin kysymyksiin.

Lue lisää

Aiheet: Green Buildings

Miten Green Buildingiin soveltuvat maalit ja pinnoitteet vaikuttavat sisäilman laatuun?

Kirjoittaja Sakari Leimi | Technical Development Manager 10.10.2019 7:30

 

Rakennushankkeiden ympäristösertifiointijärjestelmät LEED, BREEAM ja RTS ottavat kaikki kantaa sisäilman laatuun ja materiaaliemissioihin. Pinnoitteita valitessa tulisikin kiinnittää huomiota VOC-päästöihin sekä maalituotteesta haihtuvien yhdisteiden raja-arvoihin.

Lue lisää

Aiheet: Green Buildings

Tutkimusraportti: Mitä kannattaa ottaa huomioon hirsirakennuksen sisäseinien pintakäsittelyssä?

Kirjoittaja Tikkurila 3.10.2019 9:45

Hirsirakennuksen sisäilman laatu riippuu useasta eri tekijästä. Yksi näistä on pintakäsittelyaine, jolla on vaikutusta puun kykyyn tasata sisäilman kosteutta.

Lue lisää

Aiheet: Puurakentaminen

Tilaa Tikkurilan uutiskirje

Uusimmat kirjoitukset